CKG Sint-Clara vzw

Wat?

CKG Sint-Clara VZW is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en heeft een preventieve, onthalende en oriënterende opdracht.

Ons CKG heeft drie verschillende werkingen: residentieel, ambulant en mobiel. Daarnaast beschikken wij ook nog over een aantal innovatieve werkvormen.

Voor wie?

Wij bieden gratis en vrijblijvend opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij het opvoedingsgebeuren vastloopt of dreigt vast te lopen. Naast de begeleiding die wij bieden aan de ouders, kunnen wij eventueel ook instaan voor gratis dag- en/of nachtopvang van de kinderen binnen een leefgroep. Daarnaast staan wij ook in voor crisisopvang en zijn daartoe 24u op 24u, 7 dagen op 7 bereikbaar.

Concreet?

We vertrekken tijdens onze begeleiding steeds vanuit de krachten van het gezin. We hebben respect voor ieders mening, cultuur en eigen manier van leven.

We helpen samen met het gezin zoeken naar mogelijke oplossingen voor problemen, maar kijken vooral ook naar wat wel nog goed loopt. Ouders blijven de volledige verantwoordelijkheid dragen over hun kinderen. We houden steeds rekening met het gedrag en de mogelijkheden van de kinderen, plaatsen daarbij hun rechten centraal en helpen samen met de ouders zoeken hoe ze anders met hun kinderen kunnen omgaan. We vragen van de ouders een bereidheid tot samenwerking, vragen dat ze gemaakte afspraken nakomen en zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid over hun kinderen blijven nemen, afhankelijk van hun draagkracht en -last.

Om hulpverlening slaagkansen te geven, is het belangrijk om een wederzijdse eerlijke en open communicatie te hanteren.

Bij elke begeleiding wordt een persoonlijk dossier opgemaakt. Dit dossier is strikt vertrouwelijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

Als blijkt dat er nood is aan andere hulp, dan kunnen we in samenspraak met het gezin doorverwijzen naar andere diensten.

Belangrijke waarden binnen ons CKG zijn kwaliteits- en klantgerichtheid, bereidheid tot samenwerken, alsook methodisch plannen van ons handelen. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×