Historiek

De CKG's zijn nog een relatief jonge sector, in 2005 werd het 10-jarig bestaan gevierd. De voorlopers van de CKG’s werden benoemd als “kleintjesoorden” of “kolonies” en ontstonden na de 1ste en 2de wereldoorlog. Er waren veel weeskinderen en kinderen uit gezinnen in armoede, deze kenden een tekort aan gezond eten en buitenlucht. De huizen waren vaak donker en klein waardoor de kinderen een gebrek hadden aan vitamines en zonlicht. Heel wat kinderen waren ziek of verzwakt, ook de kindersterfte was erg hoog.

Welgestelde families, maar ook stadsbesturen en congregaties (van zusters of broeders) openden in de 1ste helft van de 20ste eeuw tehuizen voor kinderen in de gezonde buitenlucht, aan zee, in de bossen en tussen de sparrenbomen in de Kempen.

Ook in Brugge bouwden de zusters Franciscanessen in 1924 een “kribbe” of kinderdag- en nachtverblijf uit, om kinderen in nood te helpen. Vanaf 1930 stond deze onder het toezicht van het Nationaal werk voor Kinderwelzijn. Het aantal kinderen die er opgevangen werden, was onbeperkt.

Na de 2de wereldoorlog kwam er vanaf 1955 op veel plaatsen een eind aan de schrijnende toestand van armoede. Ondertussen werd de sociale zekerheid ingevoerd, kindergeld, ziekenkas, vakantiegeld, stempelgeld. De gezinnen werden kleiner en meer en meer vrouwen gingen buitenshuis werken. De hoofdopdracht van “kinderzorg” ging steeds meer naar de kinderopvang en onthaalmoeders.

 Ook in ons gebouw op de Garenmarkt kreeg het tehuis een andere opdracht. Stilaan gaat de aandacht meer naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

In 1990 is uiteindelijk officieel sprake van het Kinderdag- en nachtverblijf Sint-Clara, bestemd voor kinderen tussen 0 en 3jaar. Enkele jaren later wordt de vzw opgericht en geven  de congregatie van zusters hun werking uit handen. De ouders betalen een bijdrage berekend op het inkomen en er wordt een dagprijs ontvangen van Kind en Gezin per opgevangen kind.

In 2005 komen we tot de werking van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning zoals ze in hun huidige vorm bestaan.

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×