Cookie, privacybeleid en toegankelijkheidsverklaring

Privacybeleid:

CKG Sint-Clara, gevestigd Garenmarkt 9, 8000 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ckgsintclara.be

Garenmarkt 9, 8000 Brugge
050 82 03 66
Kelly De Klerck is de Functionaris Gegevensbescherming van CKG Sint-Clara en zij is te bereiken via personeelsdienst@sint-clara.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

CKG Sint-Clara verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CKG Sint-Clara verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

CKG Sint-Clara neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CKG Sint-Clara) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CKG Sint-Clara neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via personeelsdienst@sint-clara.be

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CKG Sint-Clara en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar personeelsdienst@sint-clara.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CKG Sint-Clara bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 2 jaar


Toegankelijkheidsverklaring:

CKG Sint-Clara vzw streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van CKG Sint-Clara.

In hoeverre leeft CKG Sint-Clara de richtlijnen na?

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1, omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan:

Wat doet CKG Sint-Clara om de toegankelijkheid te verbeteren?

CKG Sint-Clara werkt er aan om de website te blijven optimaliseren:

Feedback en contactgegevens

Je kan ons contacteren over deze toegankelijkheidsverklaring op het volgend mailadres: ckg@sint-clara.be. Het directieteam zal jou zo snel als mogelijk beantwoorden.

Handhavingsprocedure

Indien je geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kan je contact opnemen met de DPO (Kelly De Klerck, personeelsdienst@sint-clara.be, 050 33 82 06)

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10/01/2024 en is gebaseerd op een zelfbeoordeling en op de toegankelijkheidsverklaring van SERV.

 

Cookies:

Wij gebruiken cookies om websiteverkeer te analyseren en uw website ervaring te optimaliseren. Door ons gebruik van cookies te accepteren worden uw gegevens samengevoegd met alle andere gebruikersgegevens.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×