Residentiële opvang

Wat?

Binnen de werking van het CKG kunnen kinderen tijdelijk residentieel opgevangen worden 24u/24u, 7 dagen op 7.

We onderscheiden hierin 3 leefgroepen in Brugge, nl. de zeer kort residentiële opvang (de Toeton), de perspectiefzoekende opvang (de Dromenvanger) en de perspectiefbiedende opvang (het Knuffelhuis).

Elke leefgroep kan opvang bieden aan 4 tot 6 kinderen en heeft een bepaalde focus. We pogen kinderen zo goed mogelijk individueel te ondersteunen op alle vlakken van hun ontwikkeling. Daarnaast willen we zoveel mogelijk inzetten op de ouder-kind relatie.

Voor wie?

We richten ons op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar waar de zorg voor en opvang van de kinderen moeilijk loopt.

Concreet?

De zeer korte residentiële opvang is een rechtstreeks toegankelijke module. Er wordt de mogelijkheid geboden om kinderen tussen 0 en 12 jaar voor een periode van 6 weken op te vangen. De moeilijkheden die aan de basis liggen van de vraag kunnen erg verschillend zijn van aard. Het gaat om vragen die vooraf zeer duidelijk afgegrensd zijn in tijd.

De perspectiefzoekende opvang is een niet-rechtstreeks toegankelijke module. Er wordt de mogelijkheid geboden om kinderen tussen 0 en 12 jaar voor een langere periode (6 maanden) op te vangen. We gaan intensief met de ouders aan de slag om een mogelijke terugkeer naar huis te bewerkstellingen.

De perspectiefbiedende opvang is een niet-rechtstreeks toegankelijke module. Er wordt de mogelijkheid geboden tot langdurige opvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar. Er is op korte termijn geen perspectief om thuis opgevangen te worden. Kinderen kunnen tot de leeftijd van 6 jaar in de leefgroep verblijven, ondertussen wordt er naar een langdurige oplossing gezocht (pleeggezin, voorziening jongerenwelzijn, internaat, …).

De crisisopvang kan alleen aangeboden worden na goedkeuring van het crisismeldpunt West-Vlaanderen (050/33.77.40) voor maximaal 7 dagen (eenmaal verlengbaar).

Aan de opvang wordt steeds mobiele of ambulante gezinsbegeleiding gekoppeld. Het kind wordt in de leefgroep ondersteund door een psycholoog, een verpleegkundige en een individuele leefgroepbegeleider.

Kostprijs?

De opvang is gratis.

Contact?

050/33.82.06

ckg@sint-clara.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×