Mobiele begeleiding

Wat?

Binnen een mobiele begeleiding komt een thuisbegeleider aan huis.

Voor wie?

De ondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, waarbij de opvoeding moeilijk loopt. Ouders stellen zich open voor begeleiding.

Deze begeleiding wordt aangeboden in regio Brugge en de Westhoek.

Concreet?

De gezinsbegeleider komt één of meerdere keren per week langs. Het gezin bepaalt samen met de begeleider waar zij samen werk willen van maken. We zoeken samen met de ouders naar haalbare oplossingen voor hun opvoedingsvragen en/of -problemen en gaan hierbij vooral uit van de aanwezige krachten. We hebben aandacht voor het belang van het kind en zijn rechten. Er wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleners en/of het netwerk van het gezin. Een mobiele begeleiding kan maximaal één jaar duren.

Kostprijs?

De begeleiding is gratis.

Contact?

050/33 82 06

ckg@sint-clara.be

Specifieke Mobiele begeleidingsvormen

Amberbegeleiding

Wat?

Amberbegeleiding is een intensieve vorm van gezinsbegeleiding gericht op (toekomstige) ouder(s) met een jonge baby.

Voor wie?

De amberbegeleiding richt zich op gezinnen die een baby verwachten of net bevallen zijn.

Concreet?

Het gezin wordt begeleid door twee vaste gezinsbegeleiders die afwisselend tot drie keer per week langskomen. Via gesprek en samen dingen doen, wordt aan volgende vier domeinen aandacht besteed:

  • De lichamelijke en emotionele veiligheid van de baby en opbouw van een hechtingsrelatie.
  • De zorg voor de baby.
  • Ontwikkelingsstimulering.
  • Opbouw van een formeel en informeel ondersteunend netwerk.

De maximumduur van de begeleiding bedraagt 3 maanden, maar kan indien gewenst verlengd of afgebouwd worden in intensiviteit op maat van het gezin.

Deze module wordt aangeboden in de regio Brugge en de Westhoek.

Kostprijs?

De begeleiding is gratis.

Contact?

050/33.82.06

ckg@sint-clara.be 

Individueel pedagogische training

Wat?

Dit is een intensieve individuele training in de thuissituatie gericht op het versterken van pedagogische vaardigheden.

Voor wie?

De begeleiding richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar en bestaat uit individuele trainingsmomenten in de thuissituatie. Het   aanleren en inoefenen van nieuwe pedagogische vaardigheden staat centraal.

Concreet?

De begeleiding gebeurt door twee vaste gezinsbegeleiders die afwisselend tot drie keer per week bij het gezin langsgaan. Door samen aan de slag te gaan met de ouders en  kinderen (bv. knutselactiviteiten, babymassage, gezelschapsspelletjes,…) ligt de focus sterk op verbinding. Daarnaast wordt stilgestaan bij de aanwezige vragen rond opvoeding en wordt de begeleiding regelmatig geëvalueerd.

De maximumduur van de begeleiding bedraagt 3 maand, maar kan indien gewenst eenmalig verlengd worden.

Deze module wordt aangeboden in de regio Brugge en de Westhoek.

Kostprijs?

De begeleiding is gratis.

Contact?

050/33 82 06

ckg@sint-clara.be

Crisisbegeleiding

Wat?

Deze intensieve gezinsbegeleiding wordt enkel aangeboden na goedkeuring door het crisismeldpunt minderjarigen (050/33 77 40) voor maximaal 28 dagen.

Voor wie?

De begeleiding is gericht op ouders en kinderen tussen 0 en 12 jaar, die acuut in nood verkeren.

Concreet?

De begeleiding gebeurt door twee vaste begeleiders die afwisselend drie tot vijf keer per week bij het gezin langsgaan, gedurende maximaal 28 dagen. De begeleiding kan één keer verlengd worden met 14 dagen. De gezinsbegeleiders werken samen met het gezin om escalatie van de problemen te vermijden. We gaan samen op zoek naar de krachten binnen het gezin.  Hoe kan het gezin op korte termijn hun leven weer op de rails krijgen en waar kan eventuele vervolghulp geïnstalleerd worden.

Deze module wordt aangeboden in West-Vlaanderen.

Kostprijs?

De begeleiding is gratis.

Contact?

Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen: 050/33 77 40

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×